PODPISANIE UMOWY Z PARP

Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie realizacji projektu „Doradztwo w drodze do NewConnect”, który uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodnymi z kryteriami formalnymi przeprowadzoną przez Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości w...