Partnerzy

 
 

dr inż. Henryk Karcz – Partner

Ekspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne.

Elisabeth Margarete Pedzik – Partner

Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia.

Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych – w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w następujących sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. – Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)·- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng ( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ). Od 2009 roku związana z West Real Estate jako główny akcjonariusz Spółki.

Obecnie Członek Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki.

Dzięki współpracy z najlepszymi na rynku firmami możemy się dynamicznie rozwijać. Współpracujemy między innymi z: