Dokumenty korporacyjne

 
 
Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty określające zasady funkcjonowania Spółki West Real Estate S.A., odpowiedzialność i uprawnienia jej organów statutowych, a także relacje pomiędzy nimi:

Statut West Real Estate

Regulamin Zarządu West Real Estate S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej West Real Estate S.A

Dokumenty rejestrowe

Postanowienie o nadaniu numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym