Czym się zajmujemy

 
 

Spółka posiada zespół zaangażowanych pracowników i współpracowników o kierunkowym wykształceniu, pełniących funkcje kierownicze, nadzorcze i kontrolne w zarządzanych jednostkach i realizowanych projektach. West Real Estate S.A. w prowadzonej działalności zmierza do osiągania efektów skali i synergii adekwatnie dobierając branże i rodzaj inwestycji.
Wykorzystując okazje rynkowe oraz możliwości inwestycyjne, Spółka realizuje projekty mające perspektywy rozwojowe i zwiększające wartość Spółki. Projekty realizowane przez West Real Estate S.A. dotyczą następujących branż:

  • branża innowacyjnej gospodarki odpadami,
  • branża budowlana,
  • branża pośrednictwa personalnego.

Misją West Real Estate S.A. jest wzrost wartości przedsiębiorstwa w interesie zarówno pracowników, jak i akcjonariuszy, poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie lepszego komfortu życia, bezpieczeństwa i czystości środowiska.