Czym się zajmujemy

 
 

Spółka posiada Zespół zaangażowanych pracowników i współpracowników o kierunkowym wykształceniu pełniących funkcje kierownicze, nadzorcze i kontrolne w zarządzanych jednostkach i realizowanych projektach. West Real Estate SA w prowadzonej działalności zmierza do osiągania efektów skali i synergii adekwatnie dobierając branże i rodzaj inwestycji.

Wykorzystując okazje rynkowe oraz możliwości inwestycyjne Spółka realizuje projekty mające perspektywy rozwojowe i zwiększające wartość Spółki.