Model biznesowy

 
 

WEST REAL ESTATE SA – MODEL BIZNESOWY

Model biznesowy zakłada dywersyfikację ryzyka prowadzonej działalności poprzez inwestycję w segmencie rynku nieruchomości niezwiązanych ze sobą branż oraz przekazywanie operacyjnej działalności spółkom zależnym. Jesteśmy zorientowani głównie na branże: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarską oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Model biznesowy realizowany jest w myśl następującego procesu: poszukiwanie nieruchomości, analiza opłacalności inwestycji, nabycie nieruchomości do majątku Spółki, przystosowanie nieruchomości do użytkowania, a następnie zarządzanie nieruchomością.

01.      Poszukiwanie nieruchomości w celach inwestycyjnych

02.      Analiza opłacalności inwestycji

03.      Nabycie nieruchomości do majątku Spółki

04.      Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania

05.      Przekazanie zarządzania nieruchomościami spółkom zależnym