DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło decyzję o przekształceniu West Real Estate sp. z o. o. w spółkę akcyjną. Zgromadzenie wspólników w związku z pojawiającymi się możliwościami rozwojowymi (okazje rynkowe, dotacje unijne, zainteresowani inwestorzy) podjęło...