NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Informujemy, że West Real Estate Sp. z o.o. nawiązała współpracę z zagranicznym Partnerem, która polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz zarządzaniu Instalacją Przetwarzającą Odpady w Zasoby i Energię (IPOZE) o mocy przerobowej 500 ton na dobę,...