Aktualności

 
 

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Data publikacji: lis 3, 2021

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała następującą tematykę: dostępność paliw, prognozy i działalność na rzecz oszczędności energii; standardy izolacji i materiały izolacyjne; ustalanie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu; optymalizowanie konstrukcji budowlanych w planowaniu oraz technika grzewcza; formy Odnawialnych Źródeł Energii i ich techniczne zastosowanie. Wartość merytoryczna części doradczej dotyczyła szczegółowych informacji o OZE, energooszczędnych technologii oraz wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz ciepła ziemi w budownictwie. Poruszane również były kwestie efektywnego wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie, jak również warunki stosowania zasobów środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa. Każdy uczestnik szkolenia wziął udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykonana została termowizja. Projekt został zakończony wydaniem stosowanego certyfikatu.

Najnowsze:

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...