ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Informujemy, że Spółka West REal Estate Sp. z o.o. złożyła we właściwej Jednostce Samorządu Terytorialnego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.”Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” wraz z...