Nasz zespół

 
 

Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Ekspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne. 

Elisabeth Margarete Pedzik

Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia.

Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia. Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych – w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. – Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ).

Od 2007 związana na stałe z West Real Estate S.A. jako główny akcjonariusz Spółki. Jej bogate doświadczenie zawodowe oraz wybitne zdolności analityczne zaowocowały szeregiem trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki dokładnej analizie planowanych działań oraz przywiązywaniu uwagi do detali, pozwala ograniczać ryzyko podejmowane przez Spółkę lub calkowicie je eliminować. Jest czołowym controllerem we wszystkich Spółkach wchodzących w sklad Grupy Kapitałowej. Od 2009 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej West Real Estate S.A. i  bierze czynny udział w działaniach kontrolnych  nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki w ramach współtworzonej przez nią  strategii rozwoju.

Mgr. jarosław Gębuś

Ekspert ds. w prawie gospodarczym, Partner West Real Estate SA

Ekspert ds. w prawie gospodarczym Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywał między innymi w sektorze finansowym oraz prawnym. Od 2001 r. ściśle związany z branżą prawniczą. Współtwórca Grupy Doradztwa Prawnego oraz współzałożyciel Kancelarii Prawnej EX LEGE sp. k., specjalizującej się przede wszystkim w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie spółek handlowych.

Dr inż. arch. Andrzej Konieczny

Partner West Real Estate SA

Absolwent oraz wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 1988r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Autor szeregu publikacji naukowych poświęconych metodologii projektowania przestrzeni i obiektów publicznych, usługowych, mieszkalnych i przemysłowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodzony przez J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Od 1991r. właściciel Architektonicznej Pracowni Projektowej AKCENT, realizującej projekty budownictwa usługowego, mieszkaniowego i przemysłowego. W ponad 20-to letniej działalności Pracowni AKCENT autor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów obejmujących osiedla mieszkaniowe,centra i galerie handlowe, centra logistyczne oraz kompleksy przemysłowe. Za działalność twórcząnagradzany w konkursach krajowych i zagranicznych.
W roku 2010 nagrodzony przez Prezydenta Wrocławia za najlepszą realizację architektoniczną w kategorii Budownictwo Przemysłowe. Od czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej West Real Estate S.A., w której odpowiedzialny jest za tworzenie koncepcji oraz projektów architektonicznych w ramach planó inwestycyjnych Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Dr inż. Jarosław Turek

Ekspert ds. inżynierii środowiska

Odpowiedzialny za realizację projektów zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi, w ramach planów inwestycyjnych Spółki.
Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia z Zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim i Politechnice Warszawskiej z zakresu Inżynierii Środowiska. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. technicznych w spółce IMTECH sp. z o.o. specjalizującej się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji mechanicznych i przemysłowych.

 

Ponadto, może pochwalić się członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Onkologicznej Pracowni Molekularnej.
Posiada również kwalifikacje m.in. w zakresie: rekultywacji składowiska odpadów komunalnych oraz modyfikacji procesu fermentacji odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem różnych gatunków mikroorganizmów.

Czesław Wejkowski

Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii, Partner West Real Estate SA

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej poparte licznymi sukcesami w zakresie ochrony środowiska.
Różnorodność realizowanych inwestycji pozwoliła Panu Czesławowi nabyć szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, którą umiejętnie wykorzystuje w swojej karierze zawodowej.
Współtwórca technologii, pozwalającej w sposób nieuciążliwy dla środowiska i ludzi, przetwarzać odpady na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii.

Obecnie realizuje inwestycję wspieraną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego polegający na wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji energii z odpadów wielkogabarytowych. Wartość inwestycji przekracza 8 mln. Zł.
Od sierpnia 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wasteco Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Mgr. Mirosław Stanisławski

Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii, Partner West Real Estate SA

Absolwent: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
Założyciel i Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o.
Jednocześnie pełni m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółek: Blue Tax Net Sp. z o.o., Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Capital Sp. z o.o., Biznesplatforma.pl Sp. z o.o., a także prokurenta w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – spółce informatycznej z kapitałem francuskim. Od 1998 roku jest licenconowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438.

 

Były Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do dziś aktywnie działa w stowarzyszeniach doradców podatkowych w Warszawie i we Wrocławiu.
Ponadto jest licencjonowanym syndykiem wpisanym na listę Syndyków Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Imponujące wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jak również szeroka wiedza z dziedziny finansów skutkują podejmowaniem trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki rozwadze i opanowaniu Pana Mirosława Stanisławskiego, akcjonariusze West Real Estate S.A. mogą być pewni, iż każda decyzja podjęta przez władze Spółki została dogłębnie przeanalizowana, a ryzyko podejmowanych działań ograniczone do minimum.