Nasz zespół

 
 

Dr inż. Henryk Karcz – Partner

Ekspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne. 

Mgr. jarosław Gębuś – Partner

Ekspert ds. prawa gospodarczego, Partner West Real Estate S.A.

Ekspert ds. prawa gospodarczego, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w sektorze finansowym oraz prawnym. Od 2001 r. ściśle związany z branżą prawniczą.

Dr inż. arch. Andrzej Konieczny – Partner

Partner West Real Estate SA

Absolwent oraz wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 1988 r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Autor szeregu publikacji naukowych poświęconych metodologii projektowania przestrzeni i obiektów publicznych, usługowych, mieszkalnych i przemysłowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodzony przez J. M. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Od 1991 r. właściciel Architektonicznej Pracowni Projektowej AKCENT, realizującej projekty budownictwa usługowego, mieszkaniowego i przemysłowego. W ponad 20-letniej działalności Pracowni AKCENT autor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów obejmujących osiedla mieszkaniowe, centra i galerie handlowe, centra logistyczne oraz kompleksy przemysłowe. Za działalność twórczą nagradzany w konkursach krajowych i zagranicznych.
W roku 2010 nagrodzony przez Prezydenta Wrocławia za najlepszą realizację architektoniczną w kategorii Budownictwo Przemysłowe. Od czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej West Real Estate S.A., w której odpowiedzialny jest za tworzenie koncepcji oraz projektów architektonicznych w ramach planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Dr inż. Jarosław Turek – Partner

Ekspert ds. inżynierii środowiska

Odpowiedzialny za realizację projektów zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi, w ramach planów inwestycyjnych Spółki.
Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia z Zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Politechnice Warszawskiej z zakresu Inżynierii Środowiska.
Ponadto, może pochwalić się członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Onkologicznej Pracowni Molekularnej.
Posiada również kwalifikacje m.in. w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych oraz modyfikacji procesu fermentacji odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem różnych gatunków mikroorganizmów.

Czesław Wejkowski – Partner

Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii, Partner West Real Estate SA

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, poparte licznymi sukcesami w zakresie ochrony środowiska. Różnorodność realizowanych inwestycji pozwoliła Panu Czesławowi nabyć szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, którą umiejętnie wykorzystuje w swojej karierze zawodowej.
Współtwórca technologii pozwalającej w sposób nieuciążliwy dla środowiska i ludzi przetwarzać odpady na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii.
Zrealizował inwestycję wspieraną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, polegającą na wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji energii z odpadów wielkogabarytowych. Wartość inwestycji przekracza 18 mln netto zł.

Mgr. Mirosław Stanisławski

Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii, Partner West Real Estate SA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
Założyciel i Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o.
Jednocześnie pełni m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółek: Blue Tax Net Sp. z o.o., Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Capital Sp. z o.o., Biznesplatforma.pl Sp. z o.o., a także prokurenta w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – spółce informatycznej z kapitałem francuskim.
Od 1998 roku jest licenconowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438.
Były Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do dziś aktywnie działa w stowarzyszeniach doradców podatkowych w Warszawie i we Wrocławiu. Ponadto jest licencjonowanym syndykiem wpisanym na listę Syndyków Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Imponujące wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jak również szeroka wiedza z dziedziny finansów, skutkują podejmowaniem trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki rozwadze i opanowaniu Pana Mirosława Stanisławskiego, akcjonariusze West Real Estate S.A. mogą być pewni, iż każda decyzja podjęta przez władze Spółki została dogłębnie przeanalizowana, a ryzyko podejmowanych działań ograniczone do minimum.