Grupa Kapitałowa

West Real Estate

West Real Estate posiada szereg sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Więcej informacji na temat aktywności Spółek należących do Grupy Kapitałowej West Real Estate znajdą Państwo w zakładce „Spółki”.

Firma

 

Spółka West Real Estate S.A. (WRE S.A.), notowana na rynku NewConnect, zajmuje się nabywaniem przedsiębiorstw i nieruchomości. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branży innowacyjnej gospodarki odpadami, branży budowlanej a także pośrednictwo personalne w sektorze budowlanym oraz inwestycje w aktywa trwałe.
Działalność WRE S.A. obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami i pomiotami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności.

Aktualności

Technologia z przyszłością

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych

 

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza spalarnia odpadów komunalnych powstała w Warszawie w 1912 roku. Niestety w naszym kraju nie została odpowiednio rozbudowana sieć tego typu zakładów, które mogłyby utylizować powstające odpady. Dr inż. Henryk Karcz i mgr inż. Piotr Pędzik wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest inwestowanie w termiczne przekształcanie odpadów.