Grupa Kapitałowa

West Real Estate

West Real Estate posiada szereg sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Więcej informacji na temat aktywności Spółek należących do Grupy Kapitałowej West Real Estate znajdą Państwo w zakładce „Spółki”.

Firma

Spółka West Real Estate SA ( WRE SA ) notowana na rynku NewConnect, zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz inwestycie w aktywa trwałe.

Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.

Aktualności

Technologia z przyszłością

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych

 

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza spalarnia odpadów komunalnych powstała w Warszawie w 1912 roku. Niestety w naszym kraju nie została odpowiednio rozbudowana sieć tego typu zakładów, które mogłyby utylizować powstające odpady. Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu i mgr inż. Piotr Pędzik – Prokurent West Real Estate SA wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest inwestowanie w termiczne przekształcanie odpadów.