Zarząd Spółki zgodnie ze strategią rozwoju rozpoczął negocjacje z instytucjami publicznymi i...