Władze spółki

 
 

Wanda Pawlikowska

Prezes Zarządu

Nadja Pedzik

Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia.

Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych – w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w następujących sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. – Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)·- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng ( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ). Od 2009 roku związana z West Real Estate jako główny akcjonariusz Spółki.

Obecnie Członek Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki.