Walne zgromadzenie

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 listopada 2012r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Treść dokumentów przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółka przekazuje w załączeniu.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekt uchwał
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Pełnomocnictwo i instrukcja
 5. Protokół z obrad NWZ

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu dokumenty przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ West Real Estate S.A.
 2. Projekty uchwał na ZWZ West Real Estate S.A.
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczacej głosowania przez pełnomocnika
 5. Dokumentacja do ZWZ West Real Estate S.A.
 6. Protokół z obrad ZWZ West Real Estate S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Protokół Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011r.

West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 roku w siedzibe Spółki.

 1. Protokół – pobierz plik

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu dokumenty przygotowane na  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r.

 1. Ogłoszenie ZWZ West Real Estate S.A.
 2. Projekty uchwał na ZWZ West Real Estate S.A.
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Wzór pełnomocnictwa
 5. Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pelnomocnika
 6. Dokumentacja do ZWZ West Real Estate S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu