NOWY WSPÓŁPRACOWNIK WEST REAL ESTATE S.A.

West Real Estate SA., wypełniając swą misję i model działań biznesowych, podjęła starania zmierzające do poniesienia efektywności działań ekologicznych w zakresie prowadzonej działalności. Decyzją Zarządu Spółki  nawiązano współpracę z doświadczonym i cenionym...