O firmie

 
 

Podstawowe Informacje o Spółce:

Zarząd

dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Elisabeth Pedzik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
Piotr Dziugan – Członek Rady Nadzorczej;
Małgorzta Możejko – Członek Rady Nadzorczej;
Nadja Pędzik – Członek Rady Nadzorczej;
Daphne Pędzik – Członek Rady Nadzorczej.

Kapitał podstawowy

10 000 000 PLN (opłacony w całości)

Branża

Zarządzanie nieruchomościami (innowacyjna gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz rynek hotelarski).

Dane teleadresowe

West Real Estate S.A
ul. Skarbowców 23A
53 – 025 Wrocław
tel: +48 536 500 309
fax: +48
e-mail: sekretariat@westrealestate.pl

Relacje Inwestorskie

media.kontakt@westrealestate.pl
tel. +48 536 500 309