CZAS TRWANIA KONKURSU WYDŁUŻONY DO 31 PAŹDZIERNIKA !

Szanowni Państwo! Informujemy, iż czas nadsyłania zgłoszeń do konkursu na najlepszą koncepcję Spa & Wellness uległ przedłużeniu do dnia 31 października 2012 r. Tym samym jego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Powyższa decyzja została podjęta z...