KONFERENCJA REMOWE – OD ODPADÓW DO ENERGII

West Real Estate S.A. wzięła udział w Dniu Innowacji zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dnia 23 maja 2012 r. w ramach projektu Remowe – Regionalne działania na rzecz zrównoważonej produkcji energii z odpadów.