ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY

Informujemy, że West Real Estate Sp. z o.o. zawarła umowę z Biurem Inżynierskim, istotną z punktu widzenia planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej.