Aktualności

 
 

PODPISANIE UMOWY Z PARP

Data publikacji: sty 20, 2010

Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie realizacji projektu „Doradztwo w drodze do NewConnect”, który uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodnymi z kryteriami formalnymi przeprowadzoną przez Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP, poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MŚP w osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji.

Najnowsze:

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała...

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...