Profil spółki

 
 

West Real Estate S.A. zajmuje się nabywaniem nieruchomości i pomiotów do swego majątku w celach inwestycyjnych, aby w efekcie czerpać korzyści ekonomiczne z ich zarządzania. Model biznesowy West Real Estate S.A. zakłada dywersyfikację ryzyka prowadzonej działalności poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Obecnie są to następujące branże:

  • branża innowacyjnej gospodarki odpadami,
  • branża budowlana,
  • branża pośrednictwo personalne.

Decyzje o zaangażowaniu w projekt podejmowane są w oparciu o analizy rynkowe i ekspertyzy wykonywane przez doradców w każdym z obszarów działalności Spółki. Działania strategiczne we wszystkich branżach sprowadzają się do zakupu nieruchomości lub przedsiębiorstw posiadających wysoki potencjał inwestycyjny, których funkcjonowanie przynosić będzie wymierne korzyści ekonomiczne.

Proces inwestycyjny przebiega wieloetapowo i składa się z następujących elementów:

01.      Poszukiwanie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w celach inwestycyjnych

02.      Analiza opłacalności inwestycji

03.      Nabycie nieruchomości do majątku Spółki

04.      Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania

05.      Przekazanie zarządzania nieruchomościami spółkom zależnym