Strategia rozwoju

 
 

Spółka uznała za nadrzędny cel strategiczny wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach: innowacyjnej gospodarki odpadami i hotelarskiej.

Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż sprowadzać się będą do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie Emitentowi wymierne korzyści finansowe bądź wprowadzaniu innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych w dziedzinie gospodarki odpadami oraz energetyki.

Sposoby realizacji celów strategicznych.

Plany inwestycyjne Emitenta należy podzielić na etapy, obejmujące swym zakresem następujące przedsięwzięcia:

1

Budowa Hotelu Berthelsdorf.

Projektowany obiekt będzie miał 9 kondygnacji, a jego ascetyczna, naśladująca strukturę ornamentu elewacja obłożona zostanie jasną okładziną z naturalnego piaskowca. Użytkownicy budynku, dzięki zastosowanym przeszkleniom , mają zapewnione dobre nasłonecznienie i szerokie perspektywy obejmujące wrocławską starówkę, a nawet lewy brzeg Odry i Ostrów Tumski. Jako wyzwanie potraktowano harmonijne wpisanie się w zastany kontekst przestrzenny przy zachowaniu w maksymalnym stopniu terenów zielonych i spełnieniu wysokich wymagań standardu sieci Hilton Worldwide. Ważnym elementem projektowym było dążenie do zapewnienia użytkownikom komfortowych warunków pobytu w hotelu. Służyć temu ma m.in. nietypowo wysoki parter, przybierający w górnej części formę wewnętrznej galerii zawierającej zespół konferencyjny, bibliotekę oraz przestrzenie wypoczynkowe. Zabieg ten winien kreować specyficzne wrażenie towarzyszące przebywaniu w części recepcyjnej i lobby. Dla gości dostępna będzie również część gastronomiczna oraz zespół fitness. Funkcje rekreacyjne pełnić będzie zewnętrzne „zielone” patio, którego jedna ze ścian o wysokości 8 metrów stanowić będzie tzw. „żywą powierzchnię”. Projekt architektoniczny zakłada bowiem pokrycie jej zieloną, pnącą roślinnością. „Sieć Hilton ściśle przestrzega standardów projektowania i wykonania obiektów hotelowych. Istnieją wypracowane, standardowe rozwiązania, które powielane są w każdym hotelu na całym świecie. Jest to związane z polityką spółki, która zakłada, że gość powinien się czuć we wnętrzach hotelu, jak u siebie w domu. We wszystkich hotelach stosowane są niemal identyczne elementy wyposażenia i kolorystyka, które pozwalają na wizualne odwzorowanie pokoi oraz przestrzeni hotelowej. Podobnie będzie we Wrocławiu, gdzie konsekwentnie realizowany jest projekt zatwierdzony przez przedstawicieli sieci Hilton”. Obiekt będzie pierwszym hotelem w Polsce wyposażonym w innowacyjną technologię zapewniającą podwyższenie jego efektywności energetycznej oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja budynku zgodna ze standardem LEED Green Building Rating System *

2

Budowa Hotelu Berthelsdorf.

Planowana inwestycja dotyczy budowy od podstaw innowacyjnego zakładu przekształcania odpadów. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych pod względem rozwiązań technologicznych inwestycja na świecie i jedyna tego typu w Polsce. Firma proponuje nie tylko efektywne, ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym z odpadów komunalnych produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna w turbogeneratorze parowym. Strategia Spółki wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa dolnośląskiego dotyczące zmniejszenia ilości składow

* LEED –Leadership In Energy and Enviromental Design – system certyfikacji promujący projektowanie, wykonanie i eksploatację budynków w sposób przyjazny środowisku i zdrowiu ludzi.