Strategia rozwoju

 
 

Spółka uznała za nadrzędny cel strategiczny wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach:

  1. branża innowacyjnej gospodarki odpadami,
  2. branża budowlana,
  3. branża pośrednictwa personalnego.

Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż polegać będą na akwizycji – który z nich posiada wysoki potencjał ekonomiczny. Ich funkcjonowanie ma przynosić Emitentowi wymierne korzyści finansowe bądź możliwość wprowadzania innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych.

Sposoby realizacji celów strategicznych.

Plany inwestycyjne Emitenta należy podzielić na etapy, obejmujące swym zakresem następujące przedsięwzięcia:

1

Budowa Hotelu Berthelsdorf.

Projektowany obiekt będzie miał 9 kondygnacji, a jego ascetyczna, naśladująca strukturę ornamentu elewacja obłożona zostanie jasną okładziną z naturalnego piaskowca. Użytkownicy budynku, dzięki zastosowanym przeszkleniom , mają zapewnione dobre nasłonecznienie i szerokie perspektywy obejmujące wrocławską starówkę, a nawet lewy brzeg Odry i Ostrów Tumski. Jako wyzwanie potraktowano harmonijne wpisanie się w zastany kontekst przestrzenny przy zachowaniu w maksymalnym stopniu terenów zielonych i spełnieniu wysokich wymagań standardu sieci Hilton Worldwide. Ważnym elementem projektowym było dążenie do zapewnienia użytkownikom komfortowych warunków pobytu w hotelu. Służyć temu ma m.in. nietypowo wysoki parter, przybierający w górnej części formę wewnętrznej galerii zawierającej zespół konferencyjny, bibliotekę oraz przestrzenie wypoczynkowe. Zabieg ten winien kreować specyficzne wrażenie towarzyszące przebywaniu w części recepcyjnej i lobby. Dla gości dostępna będzie również część gastronomiczna oraz zespół fitness. Funkcje rekreacyjne pełnić będzie zewnętrzne „zielone” patio, którego jedna ze ścian o wysokości 8 metrów stanowić będzie tzw. „żywą powierzchnię”. Projekt architektoniczny zakłada bowiem pokrycie jej zieloną, pnącą roślinnością. „Sieć Hilton ściśle przestrzega standardów projektowania i wykonania obiektów hotelowych. Istnieją wypracowane, standardowe rozwiązania, które powielane są w każdym hotelu na całym świecie. Jest to związane z polityką spółki, która zakłada, że gość powinien się czuć we wnętrzach hotelu, jak u siebie w domu. We wszystkich hotelach stosowane są niemal identyczne elementy wyposażenia i kolorystyka, które pozwalają na wizualne odwzorowanie pokoi oraz przestrzeni hotelowej. Podobnie będzie we Wrocławiu, gdzie konsekwentnie realizowany jest projekt zatwierdzony przez przedstawicieli sieci Hilton”. Obiekt będzie pierwszym hotelem w Polsce wyposażonym w innowacyjną technologię zapewniającą podwyższenie jego efektywności energetycznej oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja budynku zgodna ze standardem LEED Green Building Rating System *

2

Budowa Hotelu Berthelsdorf.

Planowana inwestycja dotyczy budowy od podstaw innowacyjnego zakładu przekształcania odpadów. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych pod względem rozwiązań technologicznych inwestycja na świecie i jedyna tego typu w Polsce. Firma proponuje nie tylko efektywne, ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym z odpadów komunalnych produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna w turbogeneratorze parowym. Strategia Spółki wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa dolnośląskiego dotyczące zmniejszenia ilości składow

* LEED –Leadership In Energy and Enviromental Design – system certyfikacji promujący projektowanie, wykonanie i eksploatację budynków w sposób przyjazny środowisku i zdrowiu ludzi.