Historia spółki

 
 

West Real Estate S.A. zajmuje się nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości w celu podniesienia ich wartości poprzez nakłady inwestycyjne, a następnie czerpania korzyści ekonomicznych z ich zarządzania. Model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Na dzień dzisiejszy Grupa Kapitałowa działa w sektorze innowacyjnej gospodarki odpadami, a także w branży budowlanej i branży pośrednictwa wykwalifikowanego personelu budowlanego. Plany inwestycyjne West Real Estate S.A. zapewniają ciągły rozwój Grupy Kapitałowej, a zespół wykwalifikowanych pracowników oraz współpracowników gwarantują wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć.

2007

Utworzenie West Real Estate Sp. z o.o

Działalność na rynku paliwowym – handel hurtowy paliwami importowanymi z Białorusi.

2009

Przekształcenie w Spółkę Akcyjną

Zakup i zarządzanie nieruchomościami w trzech branżach: paliwowej– rynek stacji paliw, turystycznej – rynek hoteli i usług noclegowych oraz nieruchomości komercyjnych. Obiektami zarządzają spółki zależne WRE SA

2010

Nabycie udziałów

Do Grupy dołączył nowy podmiot – Sylyx Business Consulting Sp. z o.o.

2011

Upublicznienie West Real Estate SA

18 marca 2011 – debiut na rynku akcji NewConnect (Alternatywny System Obrotu GPW)

2012

Podwyższenie kapitału zakładowego

2012 r. kapitał zakładowy West Real Estate SA został podwyższony do kwoty 10.000.000 zł.

2018

Struktura Grupy Kapitałowej

Innovative Combustion Sp. z o.o.
West Real Estate Sp. z o.o.
Hydrobeton Sp. z o.o.