Raporty ESPI

18/2021 Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, iż w dniu 01 lipca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,25 ćwierć...

15/2021 Nabycie wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,01 mln...