OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna  informuje, że w dniu 4 lipca 2011 roku Spółka objęła 300 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WASTECO sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 30% udziału w kapitale zakładowym.