WEST REAL ESTATE SA WITA NOWEGO CZŁONKA ZESPOŁU

Czesław Wejkowski – Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii Współtwórca technologii pozwalającej w sposób nieuciążliwy dla środowiska i ludzi przetwarzać odpady na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii.