Zarząd Spółki zgodnie ze strategią rozwoju rozpoczął negocjacje z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi (...