Akcjonariat

 
 

Akcjonariusze

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym(%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Elisabeth Pedzik

 4 700 000

47,00%

8 275 000

60,96%

Daphne Pędzik

4 145 100

41,45%

4 145 100

30,53%

Pozostali Akcjonariusze

1 154 900

11,55%

1 154 900

8,51%

Suma

10 000 000

100,00%

13 575 000

100%