Akcjonariat

 
 

Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym (%)

Udział w liczbie głosów (%)

Elisabeth Pedzik

4 825 000

8 400 000

48,25%

61,88%

Daphne Pędzik

 4 115 000

4 115 000

41,15%

30,31%

Pozostali Akcjonariusze

1 060 000

1 060 000

10,60%

7,81%

Suma

10 000 000

13 575 000

100%

100%