Aktualności

 
 

SKUTECZNA MENADŻERKA DS. KOMERCJALIZACJI INNOWACJI – PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ DOLNOŚLĄSKICH FIRM

Data publikacji: maj 21, 2021

West Real Estate SA wzięła udział w projekcie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji – przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Społecznego.  IRSInicjatywa ta została zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego powstała, aby efektywnie i racjonalnie pobudzać społeczeństwo do kształtowania swoich wizji, postaw obywatelskich oraz podstawowych wartości. Jednym z realizowanych projektów było szkolenie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji – przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”. Inicjatywa ta była skierowana do kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały możliwości realizacji innowacyjnych projektów, a także zwiększyły poczucie własnej wartości i wiary w możliwości realizowania kariery zawodowej na kierowniczym stanowisku. Z warsztatów, szkoleń i ćwiczeń skorzystało kilkadziesiąt kobiet z Dolnego Śląska.

Najnowsze:

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała...

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...