ADBLUE NA KOLEJNEJ STACJI WEST REAL ESTATE

Spółka West Real Estate, właściciel dwóch stacji działających we franczyzie Statoil na Opolszczyźnie, planuje wyposażyć kolejny obiekt w podajnik AdBlue – środka znacznie obniżającego emisję szkodliwych gazów do atmosfery. – Niebawem, bo już od 2014 przez...