Raporty EBI

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za II kwartał 2022 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o...