Aktualności

 
 

DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Data publikacji: gru 13, 2009

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło decyzję o przekształceniu West Real Estate sp. z o. o. w spółkę akcyjną.

Zgromadzenie wspólników w związku z pojawiającymi się możliwościami rozwojowymi (okazje rynkowe, dotacje unijne, zainteresowani inwestorzy) podjęło jednogłośnie decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wprowadzenie West Real Estate S.A. w krótkoterminowej perspektywie na rynek New Connect zaś w średnioterminowej na Giełdę Papierów Wartościowych.

Najnowsze:

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała...

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...