Raporty EBI

08/2021 Podpisanie Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki „Spółka Jawna Granity Błyskal PPH” WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Granity Błyskal PPH Spółka Jawna dalej: "Błyskal" Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w...

4/2021 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za IV kwartał 2020 r....

3/2021 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd spółki West Real Estate S.A. ( dalej: „Emitent” ) informuje, iż w dniu dzisiejszym 01 luty 2021 wchodzi w życie umowa z animatorem rynku – Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr...

2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A dalej: "Spółka", podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: a) Raporty kwartalne skonsolidowane: - raport okresowy...