Raport

Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2023, 16 stycznia

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku – w dniu 7.02.2023 roku,
skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku – w dniu 10.05.2023 roku,
skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku – w dniu 7.08.2023 roku,
skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku – w dniu 7.11.2023 roku.

Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2022 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 19.05.2023 roku.

Zarząd wskazuje, iż w oparciu o zapisy §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie będzie publikował odrębnych raportów kwartalnych jednostkowych i skonsolidowanych, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do West Real Estate SA jako jednostki dominującej.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu