Raport

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 10 listopada

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za III kwartał 2021 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2021 – West_Real_Estate_SA_10.11.2021.pdf