Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2022, 03 czerwca

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 czerwca 2022 r., na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wanda Pawliowska – Prezes Zarzadu