Raporty ESPI

Zawarcie umowy objęcia akcji WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd West Real Estate SA "Spółka" lub "Emitent" informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. Spółka zawarła ze spółką Memtech SA z siedzibą we Wrocławiu umowę objęcia akcji serii H Emitenta "Umowa Objęcia Akcji". Zawarcie Umowy Objęcia Akcji, nastąpiło w związku z...

Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, iż w dniu 01 lipca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,25 ćwierć...

18/2021 Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, iż w dniu 01 lipca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,25 ćwierć...