Raporty ESPI

Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _"Umowa"_, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na...

Zbycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _"Umowa"_, na podstawie której Emitent zbył wierzytelność o szacowanej wartości na poziomie...

Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _"Umowa"_, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na...

Nabycie wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 14 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _"Umowa"_, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na...