Raport

Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Turbruk WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 01 grudnia

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Emitent_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 28/2021 z dn. 28 października 2021 r., w którym poinformował o rozpoczęciu negocjacji z sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Turbruk _dalej: ZCP Turbruk_ informuje, iż w dniu 01 grudnia 2021 r. przystąpił do przedwstępnej umowy określającej warunki zakupu ZCP Turbruk. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną do 31 marca 2022 r. Cena transakcji została ustalona na 15 mln zł lub 20 mln zł, w zależności od spełnienia postanowień, która powinna zostać rozliczona do 30 marca 2023 r. Zarząd Emitenta wskazuje, iż ZCP Turbruk prowadzi działalność w zakresie robót związanych z budową dróg i autostrad. W skład ZCP Turbruk wchodzi zestaw maszyn oraz nieruchomości o łącznej wartości ok. 10 mln zł, wykwalifikowana kadra pracownicza _30 etatów_ oraz kontrakty.

Emitent ma prawo odstąpić od zawarcia niniejszej umowy oraz umowy przyrzeczonej, w przypadku, gdyby złożone przez sprzedającego oświadczenia nie były zgodne ze stanem faktycznym oraz wykazane zostałyby zaległości o charakterze publicznoprawnym.

Zawarcie umowy przedwstępnej jest rezultatem prowadzonych negocjacji oraz pozytywnego wyniku przeprowadzonego badania due diligence ZCP Turbruk. Nabycie ZCP Turbruk wzmocni kompetencje Emitenta w branży budowlanej, w zakresie specjalizacji posiadanych przez to przedsiębiorstwo.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.