Raport

19/2022 Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac spawalniczo – montażowych WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2022, 09 maja

RB_ASO: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac spawalniczo – montażowych

Data: 2022-05-26

Firma: WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac spawalniczo – montażowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż w dniu 26.05.2022 spółka zależna Emitenta, tj. West Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarła umowę o współpracy, na podstawie której będzie świadczyć usługi w zakresie realizacji prac spawalniczo-montażowych. W okresie podstawowym, tj. od 04 lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. strony ustaliły wynagrodzenie wynoszące 1.040.000.000,00 zł netto, płatne w terminie 14 dni na podstawie wystawionej faktury. Zarząd wskazuje, iż niniejsza umowa jest konsekwencją umowy ramowej, zawartej 17 marca 2022 r. por. ESPI nr 4/2022.
Zawarcie niniejszej umowy będzie mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto. Ponadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż docelowo planuje przeprowadzać analogiczne transakcje o podobnej charakterystyce.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Wanda Pawlikowska Prezes Zarządu Pawlikowska

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WEST REAL ESTATE S.A.
Tytul Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac spawalniczo – montażowych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-025
Miasto Wrocław
Ulica Skarbców
Nr 23A
Tel. +48 536 500 309
Fax
e-mail sekretariat@westrealestate.pl
NIP 7532312583
REGON 160101435