Raport

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia wszystkich udziałów spółki Dawis IT GmbH WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 05 listopada

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 05 listopada 2021 r. przystąpił do negocjacji w zakresie zakupu udziałów stanowiących 100% udziałów w spółce Dawis IT GmBH z siedzibą we Frankfurcie. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków nabycia udziałów tego przedsiębiorstwa.
Dawis IT GmBH prowadzi działalność w zakresie: robót budowlano – montażowych, infrastruktury światłowodowej, przewiertów sterowanych, dysponując parkiem maszynowym oraz kadrą pracowniczą. Posiada również certyfikat w Spółce T – Mobile który umożliwia uczestnictwo w przetargach organizowanych przez Grupę Deutsche Telekom co umożliwia jako generalny wykonawca współpracować, to daje możliwość generowania przychodów z zadowalającą marżą.

Nabycie Dawis IT GmBH wzmocni kompetencje Emitenta w branży budowlanej, w zakresie specjalizacji posiadanych przez to przedsiębiorstwo.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.