Raport

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Turbruk WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 28 października

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 28 października 2021 r. przystąpił do negocjacji w zakresie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Turbruk, obejmującej działalność budowlaną w zakresie robót ziemnych, w której skład wchodzą maszyny, urządzenia, kontrakty, kadra oraz nieruchomości _dalej: ZCP_. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków nabycia ZCP.

Zarząd wskazuje, iż ZCP dysponuje zestawem maszyn o wartości księgowej ok. 10.000.000,00 zł, wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz kontrakty. Ponadto, posiada własne nowoczesne hale magazynowe, budynki przemysłowe, budynki biurowe oraz niezależną infrastrukturę.

Nabycie ZCP wzmocni kompetencje Emitenta w branży budowlanej, w tym w zakresie specjalizacji w robotach ziemnych głównie przy obiektach przemysłowych, drogowych i brukarskich.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.