Raport

14/2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 16 czerwca

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 31.03.2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została powołana Rada Nadzorcza.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 08.04.2021 Rada Nadzorcza powołała – w drodze dokooptowania – na Członka Rady Nadzorczej Pana Aliaksandr Bobryk
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 08.04.201 Rada Nadzorcza powołała – w drodze dokooptowania – na Członka Rady Nadzorczej Panią Katarzyna Konstantynowicz.

Zarząd wskazuje, iż w wyniku aktualnego powołania do Rady Nadzorczej Pana Aliaksandr Bobryk oraz Pani Katarzyna Konstantynowicz w wyniku kooptacji powołań skład obecny Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pani Nadja Pędzik,
Pan Piotr Dziugan,
Pan Michael Konopka,
Pan Aliaksandr Bobryk,
Pani Katarzyna Konstantynowicz

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego, w zakresie nieprzekazania w trybie raportu bieżącego informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w trybie określonym w § 6 ust 1 tego Załącznika, tj. w trybie niezwłocznym informacji o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r. na Członków Rady Nadzorczej: Pani Nadja Pędzik, Pana Michael Konopka, Pana Piotr Dziugan oraz w wyniku kooptacji w dniu 08 kwietnia 2021 Rada Nadzorcza powołała Panią Katarzyna Konstantynowicz, Pana Aliaksandr Bobryk. Zarząd zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe wszystkich obecnie pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

– § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,

– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: