Raport

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna dnia 23 lipca 2021 WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 23 lipca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu

Załączniki: