Raport

26/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2022, 30 czerwca

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd West Real Estate SA z siedzibą w e Wrocławiu dalej: Spółka informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Elisabeth Pedzik – 4.457.499 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 96,79% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 59,17% ogólnej liczby głosów.