Raport

RAPORT 11/2011 – RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE S.A. ZA 2010 ROK

2011, 15 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sysytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotuna rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu

Raport roczny 2010

Załączniki do raportu:

1) Sprawozdanie finansowe West Real Estate S.A. – pobierz plik

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności West Real Estate S.A. – pobierz plik

3) Opinia i raport biegłego rewidenta – pobierz plik