Aktualności

 
 

SALON INWESTYCYJNY Z UDZIAŁEM WEST REAL ESTATE S.A.

Data publikacji: kwi 13, 2010

West Real Estate S.A. 3. listopada 2010 spotkała się z inwestorami  by przedstawić plany inwestycyjne spółki, a także zaprezentować wybrane wyniki finansowe.

Celem Salonów Inwestycyjnych jest prezentacja wyselekcjonowanych spółek i projektów poszukujących finansowania dalszego rozwoju. Salony Inwestycyjne adresowane są do inwestorów indywidualnych, Aniołów Biznesu oraz spółek szukających atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Inwestorzy uczestniczący w Salonie Inwestycyjnym mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki.

Było nam bardzo miło spotkać się z gronem inwestorów żywo zainteresowanych planami inwestycyjnymi West Real Estate S.A. – serdecznie dziękujemy wszystkim za poświecony czas. Takie okazje do rozmów są dla nas bardzo cenne, ponieważ  możemy poznać oczekiwania inwestorów w stosunku do naszej spółki oraz ich opinię na temat prowadzonych przez nas działań. Żywimy nadzieję, iż będziemy mieli okazję jeszcze do wielu takich spotkań z związku z planowanym przez nas debiutem na rynku NewConnect.

Ewa Maj
Prezes Zarządu

Najnowsze:

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała...

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...