Aktualności

 
 

DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A.

Data publikacji: lis 2, 2015

Informujemy, iż Grupa Kapitałowa West Real Estate S.A. realizując przyjętą strategię rozwoju, poszerzyła swe struktury o nowo utworzony podmiot – INNOVATIVE COMBUSTION Sp. z o.o. West Real Estate S.A. objęła w niej 100 udziałów, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Najnowsze:

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie.  Część szkoleniowa obejmowała...

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES REGIONÓW

West Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV...

DALKIA TERM SA

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz...