Salon Inwestycyjny z udziałem West Real Estate S.A.

salonWest Real Estate S.A. 3. listopada 2010 spotkała się z inwestorami  by przedstawić plany inwestycyjne spółki, a także zaprezentować wybrane wyniki finansowe.

Celem Salonów Inwestycyjnych jest prezentacja wyselekcjonowanych spółek i projektów poszukujących finansowania dalszego rozwoju. Salony Inwestycyjne adresowane są do inwestorów indywidualnych, Aniołów Biznesu oraz spółek szukających atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Inwestorzy uczestniczący w Salonie Inwestycyjnym mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki.

Czytaj więcej: Salon Inwestycyjny z udziałem West Real Estate S.A.

Czat inwestorski z Prezes Zarządu West Real Estate S.A.

czat_siiZapraszamy do zapoznania się z zapisem Czatu inwestorskiego, który odbył się 21. października b.r. Na pytania inwestorów dotyczące planowanego debiutu na NewConnect oraz projektów inwestycyjnych Spółki odpowiedziała Pani Ewa Maj, Prezes Zarządu West Real Estate S.A. Organizatorem Czatu było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Czytaj więcej: Czat inwestorski z Prezes Zarządu West Real Estate S.A.

West Real Estate S.A. Partnerem Głównym konferencji Profesjonalny Inwestor

West Real Estate S.A.  bierze udział w konferencji Profesjonalny Inwestor, którą organizuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych strategią rozwoju Spółki do Kołobrzegu w dniach 26-28 listopada 2010r. West Real Estate S.A. została Partnerem Głównym wydarzenia!

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.profesjonalnyinwestor.org.pl

Zakup nieruchomości biurowych

Zarząd Spółki rozpoczął negocjacje w przedmiocie zakupu nieruchomości biurowych z CEBRE.

Spółka zamierza nabyć nieruchomości w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Lesznie.

Umowa na wykonanie koncepcji architektonicznej

Zarząd West Real Estate S.A. podpisał umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji kompleksu hotelowo – sanatoryjnego zmieniającego jego funkcjonalność na kompleks hotelowe – rekreacyjny w czterogwiazdkowym standardzie zgodny ze standardami sieci Best Western.

Podpisanie umowy z PARP

Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie realizacji projektu "Doradztwo w drodze do NewConnect", który uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodnymi z kryteriami formalnymi przeprowadzoną przez Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013, działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP, poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MŚP w osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011