Budownictwo efektywne energetycznie

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie. 
 
Część szkoleniowa obejmowała następującą tematykę: dostępność paliw, prognozy i działalność na rzecz oszczędności energii; standardy izolacji i materiały izolacyjne; ustalanie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu; optymalizowanie konstrukcji budowlanych w planowaniu oraz technika grzewcza; formy Odnawialnych Źródeł Energii i ich techniczne zastosowanie. Wartość merytoryczna części doradczej dotyczyła szczegółowych informacji o OZE, energooszczędnych technologii oraz wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz ciepła ziemi w budownictwie. Poruszane również były kwestie efektywnego wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie, jak również warunki stosowania zasobów środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa. Każdy uczestnik szkolenia wziął udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykonana została termowizja. Projekt został zakończony wydaniem stosowanego certyfikatu.

West Real Estate SA wyłącznym Partnerem Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów ”

Spółka West Real Estate SA została wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów”. Spotkanie organizowane przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaplanowane zostało w Szklarskiej Porębie. 
 
Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów ” daje uczestnikom możliwość dokonania przeglądu metod i procesów zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ich termicznej utylizacji. Tematyka konferencji obejmuje aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów, wytwarzania i właściwości paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej, badań właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie, ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych, a także monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami i prawnych aspektów gospodarki odpadami. 

Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm

West Real Estate SA wzięła udział w projekcie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Społecznego. 
 
IRSInicjatywa ta została zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego powstała, aby efektywnie i racjonalnie pobudzać społeczeństwo do kształtowania swoich wizji, postaw obywatelskich oraz podstawowych wartości. Jednym z realizowanych projektów było szkolenie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”. Inicjatywa ta była skierowana do kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały możliwości realizacji innowacyjnych projektów, a także zwiększyły poczucie własnej wartości i wiary w możliwości realizowania kariery zawodowej na kierowniczym stanowisku. Z warsztatów, szkoleń i ćwiczeń skorzystało kilkadziesiąt kobiet z Dolnego Śląska.

Dalkia Term SA

dalkia1Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce dysponuje również szerokim doświadczeniem w zakresie termicznego przekształcania odpadów.  Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

 

Czytaj więcej: Dalkia Term SA

IV Ogólnopolski Kongres Regionów

4kongresWest Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV Kongresu Regionów byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres Regionów tradycyjnie stał się  miejscem spotkania przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych, 56 paneli dyskusyjnych oraz 7 paneli bez krawata.

Czytaj więcej: IV Ogólnopolski Kongres Regionów

VIII konferencja „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju"

wreoswietlenieWest Real Estate SA oraz spółka zależna emitenta Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. brała udział w VIII konferencji  „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju" spotkanie odbyło się w dniach 09-10 kwietnia 2013 r. we Władysławowie.  Organizatorem  konferencji jest ‘’Wydawnictwo  Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej’’

Czytaj więcej: VIII konferencja „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju"

V Ogólnopolska Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych"

vkonfWest Real Estate S.A. po raz kolejny brała udział w V Ogólnopolskiej Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych   -  technologie, realizacja inwestycji, finansowanie, doświadczenia eksploatacyjne instalacji, efektywność energetyczna ", spotkanie odbyło się w dniach 21-22 luty 2013 r. w Poznaniu.

Czytaj więcej: V Ogólnopolska Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych"

Dalkia Polska SA

dalkia1

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce. Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

 

Czytaj więcej: Dalkia Polska SA

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcję Spa & Wellness

MP900430681 1Z przyjemnością informujemy, iż wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu na najlepszą koncepcję Spa & Wellness w realizowanej inwestycji hotelowej "Berthelsdorf Medical SPA****". Po wnikliwej analizie wszystkich nadesłanych prac, postanowiliśmy nagrodzić koncepcję zaprojektowaną przez PRACOWNIĘ AUTORSKĄ "ARCHJO" prowadzoną przez mgr inż. arch. Joannę Wachowicz-Skwarkę.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcję Spa & Wellness

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011