West Real Estate partnerem Robyg buduje osiedle na Jagodnie we Wrocłaiu

West Real Estate SA ma przyjemność poinformwać iż podmiot zależny Emitenta, tj. Innovative Combustion Sp. z o.o. podpisał z ROBYG Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącym Generalnym Wykonawcą dla inwestora ROBYG SA umowę na kompleksowe wykonanie stanu deweloperskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Robyg Jagodno Etap1 realizowanego we Wrocławiu.  Przedsięwzięcie objęte jest ubezpieczeniem ryzyk budowlanych.

West Real Estate SA na WallStreet w Karpaczu 2019

West Real Estate SA brała udział w dwudziestej trzeciej konferencji  WallStreet w Karpaczu – największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce.

Budownictwo efektywne energetycznie

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie. 
 
Część szkoleniowa obejmowała następującą tematykę: dostępność paliw, prognozy i działalność na rzecz oszczędności energii; standardy izolacji i materiały izolacyjne; ustalanie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu; optymalizowanie konstrukcji budowlanych w planowaniu oraz technika grzewcza; formy Odnawialnych Źródeł Energii i ich techniczne zastosowanie. Wartość merytoryczna części doradczej dotyczyła szczegółowych informacji o OZE, energooszczędnych technologii oraz wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz ciepła ziemi w budownictwie. Poruszane również były kwestie efektywnego wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie, jak również warunki stosowania zasobów środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa. Każdy uczestnik szkolenia wziął udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykonana została termowizja. Projekt został zakończony wydaniem stosowanego certyfikatu.

West Real Estate SA wyłącznym Partnerem Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów ”

Spółka West Real Estate SA została wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów”. Spotkanie organizowane przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaplanowane zostało w Szklarskiej Porębie. 
 
Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów ” daje uczestnikom możliwość dokonania przeglądu metod i procesów zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ich termicznej utylizacji. Tematyka konferencji obejmuje aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów, wytwarzania i właściwości paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej, badań właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie, ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych, a także monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami i prawnych aspektów gospodarki odpadami. 

Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm

West Real Estate SA wzięła udział w projekcie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Społecznego. 
 
IRSInicjatywa ta została zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego powstała, aby efektywnie i racjonalnie pobudzać społeczeństwo do kształtowania swoich wizji, postaw obywatelskich oraz podstawowych wartości. Jednym z realizowanych projektów było szkolenie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”. Inicjatywa ta była skierowana do kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały możliwości realizacji innowacyjnych projektów, a także zwiększyły poczucie własnej wartości i wiary w możliwości realizowania kariery zawodowej na kierowniczym stanowisku. Z warsztatów, szkoleń i ćwiczeń skorzystało kilkadziesiąt kobiet z Dolnego Śląska.

Dalkia Term SA

dalkia1Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce dysponuje również szerokim doświadczeniem w zakresie termicznego przekształcania odpadów.  Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

 

Czytaj więcej: Dalkia Term SA

IV Ogólnopolski Kongres Regionów

4kongresWest Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV Kongresu Regionów byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres Regionów tradycyjnie stał się  miejscem spotkania przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych, 56 paneli dyskusyjnych oraz 7 paneli bez krawata.

Czytaj więcej: IV Ogólnopolski Kongres Regionów

VIII konferencja „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju"

wreoswietlenieWest Real Estate SA oraz spółka zależna emitenta Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. brała udział w VIII konferencji  „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju" spotkanie odbyło się w dniach 09-10 kwietnia 2013 r. we Władysławowie.  Organizatorem  konferencji jest ‘’Wydawnictwo  Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej’’

Czytaj więcej: VIII konferencja „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju"

V Ogólnopolska Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych"

vkonfWest Real Estate S.A. po raz kolejny brała udział w V Ogólnopolskiej Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych   -  technologie, realizacja inwestycji, finansowanie, doświadczenia eksploatacyjne instalacji, efektywność energetyczna ", spotkanie odbyło się w dniach 21-22 luty 2013 r. w Poznaniu.

Czytaj więcej: V Ogólnopolska Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych"

Dalkia Polska SA

dalkia1

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce. Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

 

Czytaj więcej: Dalkia Polska SA

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011