Kolejna gmina zainteresowana podjęciem współpracy

mp900431179 1Miło nam poinformować, że Spółka - Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o.  podpisała kolejny list intencyjny z Gminą położoną na terenie województwa dolnośląskiego, potwierdzający chęć nawiązania współpracy w zakresie wdrożenia innowacyjnego oświetlenia drogowego typu LED. Trwają negocjacje dotyczące uściślenia warunków wymiany oświetlenia drogowego oraz prace nad projektem umowy.

List intencyjny

Fotolia_34373212_XSPodjęto kolejne kroki mające na celu rozpoczęcie aktywnej działalności operacyjnej przez Spółkę - Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. Celem strategicznym KSZE Sp. z o.o. jest wdrożenie nowego systemu oświetlenia drogowego typu LED.

 

Czytaj więcej: List intencyjny

Nawiązanie współpracy

dlonieInformujemy, że West Real Estate Sp. z o.o. nawiązała współpracę z zagranicznym Partnerem, która polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz zarządzaniu Instalacją Przetwarzającą Odpady w Zasoby i Energię (IPOZE) o mocy przerobowej 500 ton na dobę, przetwarzającej surowe stałe odpady komunalne (SSOK).

Czytaj więcej: Nawiązanie współpracy

Nawiązanie współpracy z dr inż. arch. Andrzejem Koniecznym


DSC_0003Miło nam poinformować, iż do zespołu West Real Estate S.A. dołączył wybitny architekt - dr inż. arch. Andrzej Konieczny. Będzie on odpowiedzialny za tworzenie koncepcji oraz projektów architektonicznych w ramach planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej.

 

Czytaj więcej: Nawiązanie współpracy z dr inż. arch. Andrzejem Koniecznym

Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Fotolia_innovative_SpInformujemy, iż Grupa Kapitałowa West Real Estate S.A. realizując przyjętą strategię rozwoju, poszerzyła swe struktury o nowo utworzony podmiot - INNOVATIVE COMBUSTION Sp. z o.o. West Real Estate S.A. objęła w niej 100 udziałów, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Czytaj więcej: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011