Raport

RAPORT 23/2012 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 R.

2012, 13 grudnia

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

1) . Rapot okresowy za III kwartał 2012 r.

Osoby reprezentujące spółkę: 
Ewa Maj – Prezes Zarządu